Standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych – Komunikat MFiR z dn. 12.01.2016 r.

4
1610

Informujemy, że Komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. zostały ogłoszone zaktualizowane standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Standardy będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie standardów do zasad praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz ujednolicenie części pojęć opisanych w słowniku. Ponadto dodano nowy standardy:

[pull_quote_center]1112 – Role zarządzającego audytem wewnętrznym wykraczające poza audyt wewnętrzny oraz dodatkową interpretację 1130.A3 do standardu 1130 – Naruszenie niezależności lub obiektywizmu.[/pull_quote_center]

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2016 r. pod poz. 28.

 

Tutaj możesz pobrać >> Standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych <<

4 KOMENTARZE

 1. Jeśli chodzi o kwalifikacje zawodowe dla Audytorów Wewnętrznych jedyne znaczące i uniwersalnie uznane to certyfikaty wydane przez The IIA, którego jedynym przedstawicielem w Polsce jest Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
  Nowe Standardy IIA obowiązują w Administracji Publicznej od pierwszego stycznia, 2017.

 2. Niestety, z tego co mi jest wiadome już Dyrektorzy AW nie mają żadnego zabezpieczenia swego stanowiska pracy w administracji publicznej. Są oni przesuwani na niższe stanowiska, i to nawet o parę stanowisk, bez żadnego uzasadnienia (raport audytu krytykował wyższe władze?) i nic nie mogę zrobić, nie mają do kogo się odwołać.

 3. Art. 281. Ustawy i finansach publicznych: „Rozwiązanie stosunku pracy ani zmiana warunków płacy i pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego ministerstwa oraz jednostki w dziale nie może nastąpić bez zgody właściwego komitetu audytu.”
  Jeśli był raport krytykujący władzę to pytanie pierwsze czy krytyka była zasadna. Jeśli tak to komitet audytu powinien bronić audytora. Z drugiej strony podległość pod kierownika jednostki i krytyka jego prowadzi do konfliktu interesów. Dlatego pisałem kiedyś, że audyt w sektorze publicznym powinien być wykonywany przez niezależna instytucję państwową (coś na wzór NIK).

 4. Ja też znam przypadki kiedy dyrektorzy AW są zwalniani bez uzasadnienia. W sektorze prywatnym przynajmniej dostają ładną a nawet bardzo ładną odprawę.
  Często, AW jest używany jako instrument do walk wewnętrznych lub politycznych ale później zależnie od tego kto wygra AW musi za to płacić cenę.
  Osobiście nie wierzę w hierarchiczną niezależność AW, jednak wykonywanie audytu przez zewnętrzy, niezależny organ trudno uzasadnić i byłoby to odejściem od definicji i celu AW.

Comments are closed.